top of page
shutterstock_1325504657.jpg

Stervensbegeleiding

Het nauw betrokken mogen zijn in de laatste levensfase van mensen die het leven los moeten laten en het ondersteunen van familie en naasten in het stervensproces blijft voor mij keer op keer bijzonder. Hierdoor ben ik gaan beseffen wat de betekenis van het leven is en dus ook wat het betekent als je het leven los moet laten.

Door mijn ervaringen in de palliatieve zorg werd het mij steeds meer duidelijk hoeveel onwetendheid er is bij mensen in de laatste levensfase en bij familie en naasten over allerlei processen rondom het sterven. Ik ben mij gaan verdiepen in wat er naast de persoonlijke verzorging nodig is om een stervensproces zo goed en waardig mogelijk te kunnen laten verlopen. Vertrouwen, veiligheid bieden en psycho-educatie (uitleg geven) blijkt tijdens stervensprocessen enorm belangrijk te zijn.

De volgende vragen komen veel voor in de laatste levensfase:

  • Wat kan je verwachten op lichamelijk gebied? (medisch gebied)

  • Ik ben bang om te sterven, hoe kan ik hiermee omgaan? (psychisch gebied) 

  • Hoe moet ik afscheid nemen van de mensen om mij heen? (sociaal gebied)
     

Huisartsen of behandelend artsen willen hier graag in ondersteunen, maar hebben hier vaak te weinig tijd voor en richten zich daarom voornamelijk op de medische zorg. Daarom is het belangrijk dat verschillende disciplines zo goed mogelijk samenwerken om een stervensproces zo goed en natuurlijk mogelijk in elkaar over te laten lopen.

Ik heb de opleiding voor rouw- en verliesbegeleiding gevolgd om naast de persoonlijke verzorging de nodige begeleiding in stervensprocessen te kunnen bieden en te begeleiden in nazorg aan familie en naasten.

Als stervensbegeleider zal ik altijd met jou en je naasten kijken naar de persoonlijke wensen om zoveel mogelijk passende hulp in deze zware periode te bieden. Tijdens deze periode zal ik nauw contact met de huisarts hebben, zodat ik de zorg en begeleiding telkens kan bijstellen aan jouw persoonlijke situatie.

bottom of page