top of page
Tarwe veld

Vergoedingen

Tarieven

 

Kennismakingsgesprek/Intake: vrijblijvend

Individuele begeleidingsgesprekken: €70,-- per 60 minuten.
 

Rouw- en begeleidingsgroepen volwassenen: €245,-- p.p. voor 6 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkomavond.

Voor reiskosten naar begeleidingsgesprekken of bijeenkomsten op locatie wordt €0,26 per km berekend.

Palliatieve/terminale zorg

De verzorging, verpleging en begeleiding in de laatste levensfase wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Op basis van een WLZ indicatie (wet langdurige zorg) of een PGB (persoonsgebonden budget) zal ik de zorg verlenen. Uiteraard help ik je met het aanvragen hiervan.

 

Nazorg

Nabestaanden van een dierbare, waarbij ik de palliatieve / terminale zorg begeleid heb, kunnen kosteloos gebruik maken van mijn nazorgtraject. 

Voor nazorg in andere situaties reken ik het tarief van €50,00 per 60 minuten.

In de periode van het overlijden tot aan de uitvaart bied ik aan volwassenen en kinderen een speciaal begeleidingstraject aan gericht op het afscheid nemen. Voor dit traject reken ik een vast tarief van €150,00.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Verschillende ziektekostenverzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte van de kosten van het begeleidingstraject. Neem voor informatie contact op met je zorgverzekeraar of met mij zodat ik met je mee kan kijken.  

 

Werkgevers 

Vaak zijn werkgevers bereid om een bijdrage te leveren aan het begeleidingstraject voor rouw- en verliesbegeleiding. Vraag voor meer informatie bij je werkgever.

bottom of page