top of page
minimal Office

Rouw op de werkvloer

Iedereen gaat op zijn eigen manier om met rouw en verlies. Dit geldt ook wanneer iemand weer begint met werken in deze emotionele periode. Voor de één biedt werk een fijne afleiding. Voor de ander is het een zware opgave. Een verlies doormaken kan dan ook een grote impact hebben op het functioneren van een medewerker. Ook voor werkgevers en collega’s is het belangrijk om hierbij stil te staan. Medewerkers die in een rouwproces zitten voelen zich niet altijd begrepen of vinden het moeilijk om over de verliessituatie te praten op de werkvloer. Niemand is erbij gebaat als een werknemer voor langere tijd uitvalt. Daarom treffen veel bedrijven en organisaties regelingen om rouwende medewerkers te ondersteunen. Steeds vaker wordt er met een rouwprotocol gewerkt. Het rouwprotocol speelt in op de verschillen tussen mensen en op de onvoorspelbaarheid van een rouwproces. 

Voor de werkgevers

Ik bied ondersteuning aan werkgevers en leidinggevenden die te maken hebben met rouwende werknemers na een verlies of een heftige levensgebeurtenis. Door mijn begeleiding in dit traject bied ik werkgevers handvaten en ondersteuning in het opzetten van een rouwprotocol (op maat) of indien nodig een bestaand rouwprotocol aan te passen. De (zakelijke) impact is vaak erg groot op het moment dat een rouwende medewerker niet goed hersteld. Doordat er een helder rouwprotocol binnen de organisatie aanwezig is en de rouwende medewerker passende begeleiding aangeboden krijgt zal er aanzienlijk minder ziekteverzuim op de werkvloer aanwezig zijn. 

 

Langdurig verzuim is een grote kostenpost voor organisaties. Er is dan ook zeker winst te behalen door een goede begeleiding en aandacht voor medewerkers in een rouwproces.

Voor werknemers

Als je net een verlies of heftige levensgebeurtenis hebt doorgemaakt word je overspoeld door allerlei emoties. Het laatste waar je op dit moment mee bezig bent is werken. Dit is logisch, werken kost energie en brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Het is wel belangrijk dat je contact met je werkgever of leidinggevende opneemt en aangeeft wat de reden van je verzuim is. Er is namelijk vaak een rouwprotocol aanwezig binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Deze kan je werkgever op dat moment inzetten om je de passende steun en verliesbegeleiding te bieden in deze rouwperiode.

 

Na een tijdje zal je merken dat de meest heftige emoties wat afgenomen zijn en je het verlies of de heftige gebeurtenis probeert te integreren in je dagelijkse leven. Langzaam probeer je je sociale activiteiten en werkzaamheden weer op te pakken. 

 

In overleg met de werkgever en een intakegesprek met jou kijk ik wat er nodig is om jouw werkzaamheden weer langzaam op te pakken. Tijdens mijn geboden begeleidingstraject ga ik geregeld wandelen in de natuur. Hierdoor kom je letterlijk en figuurlijk in beweging en maak je stappen vooruit. Werken zorgt voor structuur en dat is wat nodig is in een rouwproces. Alles is immers al zo anders dan ‘normaal’. Werken geeft ook afleiding en het is prettig om weer even in een andere omgeving te zijn om (aangepaste) werkzaamheden te verrichten. 

Stap voor stap en in goed overleg met jouw werkgever gaan we werken aan een gezond herstel op de werkvloer. 

Therapy Office
bottom of page